Scientific Conferences

Scientific and practical conference with international participation
"Current Issues of General and Vascular Surgery"
October 28-29, 2022, Kyiv


Organizer: Bogomolets National Medical University
Format: remote participation in real time
The total number of participants: 2295 people from more than twenty national and foreign educational, scientific and medical, clinical institutions, centers, and professional associations

Scientific and Practical Conference Proceedings
(Informative Annex to the journal "General Surgery", No. 2/2022)

Section: General Surgery

1.

Лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки. Деякі сучасні принципи

Бенедикт В. В., Продан А. М., Багрій В. М.


2.

Деякі причини рецидиву пахових гриж після операції

Бенедикт В. В., Продан А. М., Яцук К. Ю., Котович Ю. В.

3.

Видалення сторонніх тіл з м'яких тканин при мінно-вибуховій травмі з застосуванням портативного металошукача, медичного магніту та тканинного пункційного картування сторонніх тіл аніліновими барвниками під контролем ультразвукового дослідження

Скиба В. В., Іванько О. В., Бєлоусов І. О.


4.

Хірургічні аспекти лікування гостроускладнених дуоденальних виразок

Іванчов П. В., Біляченко М. В.


5.

Сучасні аспекти лікування гострого деструктивного панкреатиту

Бойко В. В., Смачило Р. М., Малоштан О. В., Черняєв М. С., Лазірський В. О.

6.

Результати лікування пахвинних гриж

Булик І. І., Шкарбан В. П., Бондарєв Р. В., Киричок Є. В.

7.

Ефективність безфіксаційної лапароскопічної герніопластики ТАРР: аналіз результатів ретроспективного дослідження

Войтюк Н. В., Лисиця В. В., Капелюшний В. Ф.

 

8.

Досвід герніопластики в умовах амбулаторної хірургії

Гринчук Ф. В., Василович В. С.

 

9.

Деякі аспекти профілактики післяопераційних вентральних гриж у хворих на коморбідну патологію

Гринчук Ф. В., Гринчук А. Ф., Гринчук Ф. Ф., Плантус І. В.

 

10.

Стареча астенія як предиктор важкості перебігу периопераційного періоду у пацієнтів похилого та старечого віку

Данилюк М. Б.

 

11.

Ланковий підхід до організації хірургічної діяльності в умовах військового часу

Пархоменко К. Ю., Дроздова А. Г., Прокопенко К. А.

12.

Актиномікоз передньої черевної стінки: клінічний випадок

Дубенко Д. Є., Стельмах А. І., Дубенко Є. М.


13.

Аплікаційна VAC-терапія в профілактиці сером та інфекцій області оперативного втручання

Білянський Л. С., Дубенко Д. Є., Головінський А. Б.


14.

Рецидив хордоми крижової ділянки у хворого після 11 оперативних втручань: клінічний випадок

Білянський Л. С., Дубенко Д. Є., Гижко І. В.


15.

Особливості профілактичної гемостатичної терапії у пацієнтів з гемостазіопатіями в ургентній хірургії

Козубович Р. М., Сопко О.І., Крамаренко С. С., Єремія О. В.

16.

Вплив декомпресійного завершення релапаротомій на тяжкість стану пацієнтів при неконтамінованій черевній порожнині на тлі внутрішньочеревної гіпертензії

Завізіон Є. М.
17.

Лапароскопічні втручання на холедосі при холедохолітіазі

Загребельна-Караяні К. В., Грубнік В. В., Ілляшенко В. В., Грубник В. В.

18.

Черевно-анальна резекція прямої кишки з тотальною резекцією внутрішнього сфінктера у хворих на рак нижньоампулярного відділу прямої кишки

Зінчук О. Г., Легкодух Ю. І., Гірко О. В., Корнійчук С. П.19.

Використання струменевого гідроскальпеля в хірургії раку товстої кишки

Зінчук О. Г., Гірко О. В., Коваленко В. В., Селюк В. М.

20.

Періопераційні ускладнення при хірургічному лікуванні калькульозного холециститу у хворих похилого і старечого віку

Василюк С. М., Василюк А. С., Іванцок В. М., Бондарєва О. О.


21.

Алогергіопластика за способом Lichtenstein-I при защемленій паховій грижі без дренування рани

Капшитар О. В., Капшитар О. О.


22.

Патоморфологічні причини конверсії лапароскопічної холецистектомії у «відкриту» при гострому холециститі

Капшитар О. В., Капшитар О. О.23.

Летальність при панкреонекрозі після відеолапароскопічних та лапаротомних операціях

Капшитар О. В.

 

24.

Хірургічна тактика при вогнепальних та мінно-вибухових пораненнях живота в умовах військових дій 

Кароль І. В., Біляєва О. О.

 

25.

Алопластика MILOS при пупкових грижах поєднаних з діастазом прямих м’язів живота

Фелештинський Я. П., Коваль О. М.


26.

Сучасні аспекти хірургічної тактики у пацієнтів з ускладненим перебігом гострого панкреатиту

Колосович І. В., Ганоль І. В.

 

27.

Особливості хірургічного лікування хронічних повільнотранзитних закрепів 

Лещишин І. М., Бик П. Л., Плодієнко М. М., Охоцька О. І.,  Маркулан Л. Ю., Загребельна А. О., Дмитрієва К. М.

28.

Особливості герніопластики при защемлених грижах живота

Лєсний В. В., Сивожелізов А. В.

29.

Трансанальна гемороїдальна деартеріалізація в хірургічному лікуванні ускладненого геморою

Іванчов П. В., Ліссов О. І., Переш Є. Є., Біляков - Бєльський О. Б.

30.

Оптимізація первинної хірургічної обробки рани при травмах мирного часу

Лопушанський О. М., Сандер С. В., Крошка В. М.

31.

Ендоскопічне лікування холедохолітіазу: ефективність та ускладення

Мамонтов І. М., Тамм Т. І., Крамаренко К. О., Рябущенко Д. Д.

32.

Задні методики роз’єднання анатомічних компонентів черевної стінки при гігантських післяопераційних грижах живота

Фелештинський Я. П., Марштупа О. С.33.

Ендоскопічні втручання при окремих формах холедохолітіазу

Насташенко І. Л., Рагушин Д. А., Власенко Д. А.


34.

Оптимізація мініінвазивного хірургічного лікування ехінококових кіст печінки

Орловський Д. В., Коненко І. С., Ковальчук А. О., Кузнєцов А. А., Педан З. І.

35.

Критерії вибору оптимального об’єму корекції гемостазу крові у хворих із гострими шлунково-кишковими кровотечами

Плюта І. І.36.

Досвід використання сітчатих алотрансплантатів Ventralex TMST Hernia Patch із технологією Sepra при лікуванні защемлених пупових та післяопераційних вентральних гриж

Повч О. А., Сидоренко В. М., Лобода С. С., Марценюк Р. О., Кошман І. С.

 

37.

Хірургічне лікування гострокровоточивих лейоміом тонкого кишківника (ГКЛТК)

Повч О. А., Курбанов А. К., Бельський О. Б., Сюркель М. М., Марценюк Р. О.

38.

Хірургічні аспекти хронічного коло-проктогенного стазу

Пойда О. І., Мельник В. М., Яремчук Г. О.


39.

Сорбційні препарати для місцевого застосування у мирний і воєнний час

Геращенко І. І., Петрик І. С., Приступюк М. О.,Чепляка О. М., Cтепанюк К. О.

40.

Інноваційні підходи до лікувальної тактики раку шлунка, ускладненого кровотечею, стенозом та перфорацією

Пруднікова О. Б., Іванчов П. В.

 

41.

Особливості ведення післяопераційного періоду у хворих після резекційних операцій на підшлунковій залозі

Каніковський О. Є., Павлик І. В., Пунько Ю. А., Маховський О. Л., Гнатюк Ю. П., Олійник І. В.


42.

Травма промежини та прямої кишки у дітей

Рибальченко В. Ф., Русак П. С., Борис Р. М., Рибальченко І. Г.

43.

Клінічна ефективність патогенетично обґрунтованого методу профілактики спайкової хвороби  

Савчук А. Ю.

44.

Панкреатогенні рідинні утворення: шляхи покращення результатів лікування

Сидоренко Р. А., Теплий В. В., Карташов Б. Т., Циганок А. М.

45.

Оцінка складності холецистектомії при гангренозно-перфоративному холециститі за шкалою Tokyo Guidelines 2018

Сипливий В. О., Євтушенко О. В., Євтушенко Д. В.46.

Гастропанкреатодуоденальні резекції – результати та ускладнення

Скиба В. В., Іванько О. В.,  Гоман А. В., Гриб О. М., Токунов А. Б.

47.

Крізьшкірне дренування жовчних проток під контролем ультразвуку

Скиба В. В., Іванько О. В., Гоман А. В., Капелюшний В. Ф.

48.

Порівняння ефективності та ускладнень лапароскопічної трансабдомінальної та ретроперитонеоскопічної адреналектомії

Грубнік В. В., Парфентьєв Р. С., Слєпов В. В., Грубник В. В.


49.

Результати протезуючої пластики черевної стінки у хворих на великі та велетенські серединні післяопераційні вентральні грижі з використанням методів сепарації компонентів черевної стінки

Ставицький В. В.
50.

Лікування гострого некротичного панкреатиту на ранніх стадіях із застосуванням препаратів з фермент-інгібіторною і протизапальною дією (інгібіторів урокінази)

Сусак Я. М., Ткаченко О. А., Лобанова О. М., Гонза Р. В., Коротя М. В., Ткаченко А. Є., Пузир Н. В.51.

Лапароскопічне лікування складного холедохолітіазу

Сусак Я. М., Ходзинський О. В., Лобанова О. М., Максименко М. В., Тюлюкін І. О., Волковецький В. В., Зайцев М. А.

52.

Застосування вакуум-терапії в лікуванні вогнепальних ран

Філіп С. С., Скрипинець Ю. П., Сливка Р. М.


53.

The dynamic multimodal screening concept at level II of medical care provided for the Armed Forces of Ukraine

Homenko I. P., Lurin І. А., Horoshu Ye. М., Negoduyko V. V., Tertishny S. V., Maydaniuk V. P.


54.

«Роль нативної мультиспіральної комп`ютерної томографії в діагностично-лікувальному алгоритмі бойової травми»

Христюк Д. І., Кураченко І. П., Гриб О. М.

 

55.

Особливості хірургічного лікування перфоративних гастродуоденальних виразок із трьома та чотирма поєднаними ускладненнями

Шепетько Є. М., Єфремов В. В., Біляченко М. В., Гармаш Д. О.

 

56.

Новий спосіб оцінювання життєздатності кишок

Шурма А. І.

 

Section: Vascular Surgery

57.

Особливості проведення тумесцетної анестезії для лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок

Атаманюк О. Ю.

 

58.

Ефективність активної хірургічної тактики в лікуванні гострого варикотромбофлебіта нижніх кінцівок

Бейчук С. В., Топорівський Б. В., Миргородский Д. С., Костромін Г. О.

59.

Аналіз ускладнень клейової ціаноакрилатної облітерації після ліквідації стовбурового рефлюксу

Герасимов В. В.

 

60.

Інфекція синтетичних судинних протезів аорто-стегнової зони: можливості аутовенозних реконструкцій

Кобза І. І., Федорів Д. Є., Жук Р. А., Ярема Я. І., Коваль А. І.

61.

Стан м’язово-венозної помпи при тяжких формах післятромботичної хвороби нижніх кінцівок

Косинський О. В., Бузмаков Д. Л.

 

62.

Венозний тромбоемболізм як маска рецидиву онкологічного процесу

Малиновська Л. Б., Селюк В. М., Махиня С. О., Мінченко П. П.

63.

Тромболітична терапія у пацієнтів з тромбозами глибоких вен за наявності COVID-19

Миргородський Д. С., Маркулан Л. Ю., Бурка А. О., Бейчук С. В., Костромін Г. О., Гуралевич Ю. В., Мінченко П. П., Зайцев М. А.

64.

Використання VAC-терапії у комплексному лікування хронічної рани на прикладі клінічного випадку пацієнта з коморбідною патологією

Орловський Д. В., Ковальчук А. О., Кузнєцов А. А., Педан З. І., Строіло Я. С.


65.

Оптимізація хірургічного лікування пацієнтів з хронічними венозними виразками нижніх кінцівок

Орловський Д. В., Ковальчук А. О., Кузнєцов А. А., Педан З. І., Строіло Я. С.

66.

Перший досвід малоінвазивних втручань при варикозній хворобі

Попович Я. М., Корсак В. В., Болдіжар П. О.


67.

Хірургічна тактика при трансфасціальному тромбозі

Попович Я. М.

68.

Вплив анатомічної будови сафенофеморального співустя (СФС) на порушення гемодинаміки при варикозній хворобі нижніх кінцівок

Русак О. Б., Колотило О. Б., Шкварковський І. В., Рева В. Б.


69.

Вибір компресійного трикотажу після втручань при варикозній хворобі

Сандер С. В., Бондарчук О. І., Крошка В. М., Крошка Н. В., Лопушанський О. М.

70.

Гомоцистеїнемія як фактор розвитку атеросклерозу та його тромботичних ускладнень

Селюк В. М., Малиновська Л. Б., Мінченко П. П., Махиня С. О.,  Зінчук О. Г., Зайцев М. А., Войтович О. І., Кульчицький Б. Б., Шпачук А. О. 3, Селюк О. В.

71.

Малоінвазивні методики оперативного лікування хворих із первинним варикозом поверхневих вен нижніх кінцівок

Чернуха Л. М., Шапринський В. В., Семененко Н. В.


72.

Принципи післяопераційної фізичної реабілітації хворих на варикозне розширення вен нижніх кінцівок

Філіп С. С., Сливка Р. М., Скрипинець Ю. П., Гаджега І. І.

73.

Ускладнення абляційних методик при лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок. Лікувальна тактика та можливості профілактики

Щукін С. П., Гончаров В. Л.Section: Plastic Surgery

74.

Особливості проведення тумесцетної анестезії для лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок

Атаманюк О. Ю.

 

75.

Досвід планування грижесічень і герніоабдомінопластик у хворих з вентральним ожирінням

Кот А. О.


76.

Пластичне закриття дефектів шкіри кінцівок при мінно-вибухових травмах

Приступюк М. О.

 

77.

Клінічні аспекти аутотрансплантації жирової тканини (ліпофілінга)

Скиба В. В., Яцишин І. В., Швець І. В.


78.

Застосування радіочастотної абляції, як методу корекції келоїдних та гіпертрофічних рубців

Теплий В. В., Корольова Х. О., Корольова Ж. В., Сидоренко Р. А.

79.

Особливості моделювання абдомінопластики та ліпосакції в експерименті

Атаманюк О. Ю., Тромбола О. В.


80.

Концепція острівного перфорантного клаптя Keystone як ключовий інструмент реконструкції вогнепальних дефектів покровних тканин

І. П. Хоменко, І. А. Лурін, К. В. Гуменюк, Е. М. Хорошун, В. В. Негодуйко, С. В. Тертишний, В. П. Майданюк

 

-

 

Scientific and practical conference with international participation
“Current Issues of Modern Surgery: General, Plastic, and Vascular Surgery”
Bogomolets National Medical University, Kyiv, October 30-31, 2021

Grand opening of the conference. In the photo (from left to right): prof. O. Yu. Ioffe, prof. Y. M. Susak, prof. S. V. Zemskov

Scientific and Practical Conference Proceedings: “Current Issues of Modern Surgery: General, Plastic, and Vascular Surgery”

1.

Combined antibiotics and probiotics use in acute peritonitis and enteral dysfunction syndrome

R. I. Sydorchuk, V. P. Polyovyy, P. V. Kyfiak, O. Y. Khomko, A. Yu. Savchuk, I. Chepega

2.

Laparoscopic approach to incarcerated and strangulated inguinal hernias

R. N. Abu Shamsieh

3.

The diabetic foot syndrome clinical morphology

V. P. Polyovyy, Bilel Khorshani, R. I. Sydorchuk, P. V. Kyfiak, O. Y. Khomko

4.

Алгоритм передопераційної підготовки пацієнтів похилого та старечого віку з гострим холециститом

Данилюк М. Б., Завгородній С. М., Рилов А. І., Кубрак М. А.

5.

Апендицит у хворих: його ускладнення та результати лікування

Скиба В. В., Іванько О. В., Борис Р. М., Рибальченко В. Ф., Лисиця В. В., Дар Ясiн Ахмед, Аль-Ламі Саад Хумуд Хассан, Гоман А. В., Войтюк Н. В.

6.

Біліарно-єюнальне дренування жовчних проток при паліативному лікуванні злоякісної дистальної механічної жовтяниці

Сусак Я. М., Палиця Р. Я., Маркулан Л. Ю.

7.

Ведення післяопераційного періоду у пацієнтів, оперованих з приводу панкреонекрозу, шляхом реалізації протоколів «Fast-Track Surgery»

Дроздова А. Г.

8.

Вибір методу протиемболічного захисту при стентуванні брахіоцефальних артерій

Перцов В. І., Ізбицька Н. В., Полковніков О. Ю., Ізбицький В. В.

9.

Використання програми Neuroxl Classifier з метою прогнозування ускладнень в післяопераційному періоді у пацієнтів на первинну та післяопераційну вентральну грижу за умов морбідного ожиріння

П’ятночка В. І., Довга І. І.

10.

Гангрена Фурнь’є в хірургічному стаціонарі

Тутченко М. І., Клюзко І. В., Євграфов А. А., Борисевич О. М., Литвин А. С.

11.

Геморой у дітей

Рибальченко В. Ф., Борис Р. М., Рибальченко І. Г.

12.

Гострий висхідний холангіт, як первинне ускладнення обтураційної жовтяниці пухлинного генезу

Дронов О. І., Ковальська І. О., Насташенко І. Л., Левченко Л. В.

13.

Гострий панкреатит та Нelicobacter Pylori: взаємозв’язок, особливості діагностики та лікування

Колосович І. В., Ганоль І. В.

14.

Гострі ускладнення виразкового коліту – актуальна проблема сучасної колопроктології та хірургії

Захараш М. П., Захараш Ю. М., Кучер М. Д.

15.

Деякі аспекти діагностики та лікування діабетичних ангіопатій нижніх кінцівок

Чурпій І. К., Мельник І. В., Чурпій І. І.

16.

Диференційована тактика лікування хворих на гострий перитоніт

Гринчук А. Ф., Гринчук Ф. Ф.

17.

Досвід проведення гібридних операцій на магістральних артеріях і венах тазу та нижніх кінцівок

Черняк В. А., Роговський В. М., Коваль Б. М., Гангал І. І., Карпенко К. К., Родіонов О. С., Нагалюк Ю. В.

18.

Еволюція хірургічної тактики у лікуванні вагітних з гострою хірургічної патології органів черевної порожнини в залежності від триместру

Стець М. М., Павлючик А. В., Черненко В. М., Токунов А. Б., Орлич О. М.

19.

Етапна хірургічна тактика при гострому інфікованому некротичному панкреатиті

Дронов О. І., Ковальська І. О., Горлач А. І., Юркін Д. Є., Притков Ф. О.

20.

Ефективність алгоритму вибору метода лазерного лікування варикозної хвороби

Кузьменко О. В., Маркулан Л. Ю., Миргородський Д. С.

21.

Ефективність лапароскопічної герніопластики пахових кил: аналіз результатів ретроспективного дослідження

Войтюк Н. В.

22.

Злукова кишкова непрохідність у дітей: сучасні погляди на профілактику

Горбатюк О. М., Момотов А. О.

23.

Зниження розвитку інфекції троакарної рани після лапароскопичної холецистектомії гострого деструктивного холециститу у хворих з ожирінням I-II ступені

Іванцок В. М., Бондарєв Р. В., Бондарєва О. О., Зайцев М. А.

24.

Клініко-діагностичні паралелі інтраабдомінальних ускладнень у хворих

Скиба В. В., Іванько О. В., Борис Р. М., Рибальченко В. Ф., Лисиця В. В., Дар Ясiн Ахмед, Аль-Ламі Саад Хумуд Хассан, Гоман А. В., Войтюк Н. В.

25.

Клінічний випадок гігантської філоїдної пухлини у пацієнтки під час вагітності

Дронов О. І., Дронова В. Л., Рощина Л. О., Мокрик О. М.

26.

Лазерні технології в лапароскопічній герніологіїї

Христюк Д. І., Огородник П. В.

27.

Лікувальна тактика за гострих виразкових кровотеч

Гринчук Ф. В., Дутка І. І.

28.

Лікування гострих венозних тромбозів нижніх кінцівок у хворих під час пандемії Covid-19

Миргородський Д. С., Маркулан Л. Ю., Бурка А. О., Кузьменко О. В., Зайцев М. А.

29.

Лікування синдрому «лускунчика»: 20-річний досвід

Кобза І. І., Нестеренко І. Р., Нестеренко В. Л.

30.

Методи хірургічного лікування спайкової кишкової непрохідності

Лисиця В. В.

31.

Мініінвазивні методики в лікуванні хворих спайковою хворобою очеревини

Бойко В. В., Євтушенко Д. О.

32.

Мініінвазивні методики оперативного лікування хворих із хронічним захворюванням поверхневих вен нижніх кінцівок стадії C2

Шапринський В. О., Шапринський В. В., Семененко Н. В.

33.

Місце черезшкірної холангіостомії при злоякісній жовтяниці на сучасному етапі

Скиба В. В., Іванько О. В., Гоман А. В., Палиця Р. Я., Лисиця В. В., Аль-Ламі Саад Хумуд Хассан

34.

Можливості підвищення ефективності постійного біліарного стентування

Насташенко І. Л., Бакунець П. П., Бакунець Ю. П., Левченко Л. В.

35.

Можливості рентгенендоваскулярних втручань при масивних арозивних кровотечах на тлі гострого деструктивного панкреатиту

Грубник В. В., Загороднюк О. М., Койчев Є. А., Чернов М. М.

36.

Нетермічна клеєва облітерація вен – власний досвід

Стащук Р. П.

37.

Нирково-клітинний рак, ускладнений кавоатріальним     поширенням: власний досвід хірургічного лікування

Кобза І. І., Мота Ю. С., Орел Ю. Г., Жук Р. А.

38.

Нові можливості диференційної діагностики в невідкладній абдомінальні хірургії

Шурма А. І.

39.

Нові підходи до профілактики та лікування післяопераційного парезу кишечнику

Полянський І. Ю., Андрієць В. В.

40.

Оптимізація комплексного лікування хворих на ізольоване пошкодження дванадцятипалої кишки

Бойко В. В., Криворучко І. В., Сушков С. В., Рябцев Р. С., Лаврентьєва О. Ю.

41.

Оптимізація хірургічного  лікування пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки з використанням поліуретанового клею

Фелештинський Я. П., Балан І. Г., Галатенко Н. А., Кулеш Д. В.

42.

Оцінка якості життя пацієнтів після проведення нетравматичних ампутацій

Василюк С. М., Павлюк Н. М., Гудивок В. І., Василюк А. С.

43.

Панкреаторагія, як клінічний прояв, у хворих на ускладнений хронічний панкреатит

Каніковський О. Є., Павлик І. В., Маховський О. Л., Пунько Ю. А.

44.

Парадуоденальний панкреатит: сучасний погляд на проблему

Дронов О. І. , Бакунець Ю. П., Бакунець П. П.

45.

Переваги застосування пункційно-дренуючих методик в хірургічній практиці для лікування множинних інфіковних кіст печінки у пацієнтів, що знаходяться на програмному гемодіалізі

Циганок Ю. О.

46.

Передопераційні аспекти вибору рівня ампутації нижньої кінцівки у пацієнтів з облітерувальними захворюваннями артерій нижніх кінцівок

Василюк С. М., Павлюк Н. М., Гудивок В. І., Василюк А. С.

47.

Перший досвід артеріальних емболізацій в лікуванні патологічних переломів проксимального відділу стегнової кістки

Грубнік В. В., Сілкін С. О., Загороднюк О. М., Поліщук Д. О.

48.

Підвищення ефективності викладання загальної хірургії з використанням сучасних педагогічних технологій

Нор Н. М., Кришень В. П., Трофімов М. В., Гузенко Б. В.

49.

Поєднана гігантомастія з ектопією молочної залози у вагітної. Клінічний випадок

Дронов О. І., Дронова В. Л., Галич С. П., Рощина Л. О., Мокрик О. М.

50.

Попередження тромботичних ускладнень після реваскуляризуючих операцій з приводу хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок

Орлич О. М., Діденко С. М., Скиба В. В.

51.

Порівняльна оцінка частоти перитоніту в умовах пандемії Covid-19

Біляєва О. О., Крижевський В. В., Кароль І. В., Андрієць В. С., Вірич С. Є.

52.

Причини рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок після виконання радіочастотної абляції вен в офісних умовах

Гощинський В. Б., Свідерський Ю. Ю., Пятничка О. З.

53.

Проблема відсутності спеціалізованих опитувальників якості життя в пластичній хірургії та шляхи її вирішення

Атаманюк О. Ю., Тромбола О. В.

54.

Проблеми лікування хворих з великими конкрементами позапечінкових шляхів з використання мініінвазивних технологій

Скиба В. В., Іванько О. В., Стець М. М., Трепет С. О., Тарапон О. Ю., Гоман А. В., Фіночко В. В.

55.

Прогностичні критерії лікування при гемодинамічних хірургічних втручаннях у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок

Корольова Х. О., Теплий В. В., Сидоренко Р. А., Іванов М. А.

56.

Результати протезуючої пластики черевної стінки  у хворих на великі та велетенські серединні післяопераційні вентральні грижі

Ставицький В. В.

 

57.

Результати реконструктивно-відновних операцій після обструктивної резекції товстої кишки за Гартманом

Ставицький В. В.

58.

Ризики повторних інсультів і реперфузійного синдрому у хворих з критичним стенозом сонних артерій

Бойко В. В., Пуляєва І. С., Прасол В. О.

59.

Роль гомоцистеїну в розвитку атеросклерозу і тромбозу

Селюк В. М., Малиновська Л. Б., Махиня С. О., Мінченко П. П., Войтович О. І., Кульчицький Б. Б., Шпачук А. О., Селюк О. В.

60.

Симультанний підхід у проведенні лапароскопічних втручань

Джуран Б. В., Абу Шамсія Р. Н., Сагалевич А. І., Купрієнко М. М., Люлько С. В., Кошовий Р. І.

61.

Скринінгова діагностика гіпокоагуляційного синдрому в невідкладній хірургії

Козубович Р. М., Заря І. Л., Тетеріна В. В., Бондарєв Р. В.

62.

Стентування біліарної системи та дванадцятипалої кишки нітіноловими стентами при лікуванні нерезектабельних пухлин головки підшлункової залози, ускладнених механічною жовтяницею і дуоденальною обструкцією

Безродний Б. Г., Колосович І. В., Слободяник В. П., Петренко О. М., Чемоданов П. В.

63.

Cтратифікація ризику венозного тромбоемболізму у пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок

Атаманюк О. Ю., Скрипко В. Д., Атаманюк В. М.

64.

Сучасне хірургічне рішення симультанної естетичної та флебологічної патології

Бука Г. Ю., Децик Д. А., Бука М. В.

65.

Сучасні аспекти хірургічного лікування перфоративних виразок дванадцятипалої кишки

Колосович І. В.

66.

Сучасні аспекти хірургічного лікування хворих на первинні інтраабдомінальні ускладнення: абсцеси та інфільтрати

Скиба В. В., Іванько О. В., Борис Р. М., Рибальченко В. Ф., Лисиця В. В., Дар Ясiн Ахмед, Аль-Ламі Саад Хумуд Хассан, Гоман А. В., Войтюк Н. В.

67.

Сучасні можливості ранньої діагностики некрозу тонкої кишки при гострій спайковій кишковій непрохідності

Лєсний В. В., Філоненко В. О., Лєсна А. С.

68.

Тактика DAMAGE CONTROL SURGERY у пацієнтів з політравмою

Юрченко Б. В., Бурлука В. В.

69.

Тактичні підходи у лікуванні панкреатогенних утворень на різних стадіях їх розвитку

Сидоренко Р. А., Теплий В. В., Карташов Б. Т., Циганок А. М., Корольова Х. О.

70.

Тромбоемболічні ускладнення у хворих з гострою хірургічною патологією при Covid-19

Бойко В. В., Лихман В. М., Ткач С. В., Шевченко О. М., Мирошниченко Д. О., Меркулов А. О., Білодід Є. О., Бацман Н. В.

71.

«Тромботична маска» рецидива онкопаталогії

Малиновська Л. Б., Селюк В. М., Махиня С. О., Мінченко П. П.

72.

Успішний випадок діагностики та хірургічного лікування аневризми верхньої брижової артерії на тлі фібромускулярної дисплазії

Кобза І. І., Кобза Т. І., Мота Ю. С.

73.

Хибне вправлення защемленої пахової грижі

Гресько М. М.

74.

Хірургічна реабілітація хворих при непухлинних захворюваннях товстої кишки

Пойда О. І., Мельник В. М.

75.

Хірургічна тактика у хворих на гострий холецистит із супутньою патологією серцево-судинної та дихальної систем

Теплий В. В., Циганок А. М., Сидоренко Р. А., Корольова Х. О.

76.

Хірургічне лікування пацієнтів з місцеворозповсюдженими пухлинами підшлункової залози та панкреатодуоденальної зони

Копчак В. М., Шкарбан В. П., Перерва Л. О., Савицький А. О.